Anarcho-Syndicalistische Bond

July 19th, 2016

Wat is de ASB?
De ASB (Anarcho-Syndicalistische Bond) is een arbeidersorganisatie die bestaat uit lokale bonden die strijden voor een libertaire (niet-hiërarchische en niet-autoritaire) samenleving. De ASb streeft naar een samenleving zonder bazen en zonder uitbuiting.

Hoe is de ASB georganiseerd?
De bonden die zijn aangesloten bij de ASB zijn georganiseerd op basis van locatie. Op deze manier kunnen mensen in verschillene delen van het land actief zijn binnen de ASB. Wanneer er meerdere mensen binnen een bepaalde branche of bedrijf werken kunnen die samen een eigen bond creëren op basis von beroep.

Principes en methodes van de ASB

De ASB is gebaseerd op de principes van het revolutionair syndicalisme: zelfbestuur, federalisme, solidariteit en werderzijdse hulp. De ASB is tegen een centraal bestuur en vakbondsbureaucraten die van bovenaf regeren. De methode die de ASB gebruik is de directe actie. We gaan er van uit dat arbeiders alleen op zichself en op elkaar kunnen rekenenom hun doelen te bereiken. Wij rekenen op de solidariteit en werderzijdse hulp van onze leden en de arbeidersklasse.

Wie is de ASB?
De bonden bestaan uit arbeiders, mensen zonder werk, arbeiders zonder papieren, gepensioneerden, studenten en zzp-ers. De ASB heeft geen leiders en ontvangt geen financiële hulp van werkgevers of de staat. De ASB heeft geen betaalde krachten. Alle leden zijn vrijwilliger.

De ASB is tgen het delegeren van macht in handen van anderen die ons willen “helpen” of in onze naam willen handelen. De directe participatie van arbeiders es een leerproces om de productie en distributiemiddelen in zepfbeheer te krijgen. De bazen hebben ons nodig, maar wij kunnen de bazen missen als kiespijn.

ASB leden zijn actief op de werkvloer, maar kunnen ok actief zijn in de buurten en richten zich op de verbetering van werk- en leefomstandigheden, de bewustwording van de arbeiders en het stimulieren van directe participatie van mensen. Deze activiteiten kunnen naast arbeidersstrijd ook gericht zijn op een beter milieu, tegen racisme, tegen seksisme, tegen homofobie of antimilitarisme. Alles wat de kwaliteit van het leven en de emancipatie van de arbeidersklasse in de weg kan steen kan tegen gestreden worden.

Internationalisme
Uitbuiting en onderdrukking van arbeiders gebeurt overal, daarom organiseren we ons ook op internationaal niveau. Nationalisme is een valse oplossing voor onze problemen. De ASB onderhoud contacten met de I.A.A., de Internationale Arbeiders Associatie.

Wie kan lid worden van de ASB?
Wij willen arbeiders organiseren binnen onze bonden onafhankelijk van hun politieke od religieuze voorkeur zolang zij onze uitgangspunten, methoden en doelen delen.

Willt u zich aansluiten bij de ASB?
Neem dan contact met ons op via asb-amsterdam@riseup.net

Anarcho-Syndicalistische Bond (ASB)
c/o Binnenpret,
Eerste Schinkelstraat 14-16,
1075 TX Amsterdam, NL

Anarcho-Syndicalistische Bond